vastu

Vastu arhitektura
je nauka o gradnji kuća i stanovanju. Kuća nije samo skupina cigli. Cijeli svemir je vrlo precizna matematička proporcija...

VIŠE O TOME